MALİ ŞUBE
HASSAS GÖREV FORMU

1.Mali Şube Hassas Görev Tespit FormuÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇLERİ:

1-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri 

2
-Stajyer Lise Öğrencisi Çalıştırma İş ve İşlemleri 

3- Yemek Bursu İşlemleri İş Akış SüreciPERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ:

4- Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci

5- Aylıksız İzin İşlemleri İş Akış Süreci

6- Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci

7- Askerlik İşlemleri İş Akış Süreci

8- Mal Bildirimi İşlemleri İş Akış SüreciMALİ İŞLER SÜREÇLERİ:

9- Maaş Ödemeleri İş Akış Süreci

10- Maaş Fark Ödemeleri İş Akış Süreci

11- Bireysel Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci

12-İcra İşlemleri İş Akış Süreci

13- Kişi Borcu İşlemleri İş Akış Süreci

14- Kesenek İşlemleri İş Akış Süreci

15- İşçi Maaşı İşlemleri İş Akış Süreci

16- İşçi SGK Primi İşlemleri İş Akış Süreci

17-İşçi, Nafaka, İcra, Sendika Kesintileri İş Akış Süreci

18- İşçi BES Kesintileri İş Akış Süreci

19- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

20- Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

21-Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

22-4734 Sayılı Kanunun 22/a/b/c Maddelerine Göre Satınalma İşlemleri İş Akış Süreci

23- 4734 Sayılı Kanun'un 22/d Maddelerine Göre Satınalma İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci

24- Mal ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akış Süreci

25- KİK İlan Bedeli Avans Açma-Kapama İşlemleri İş Akış Süreci

26- İlan Bedeli Ödemeleri İş Akış Süreci

27- DMO Alımları İş Akış Süreci

28- Muayene ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

29- Hakediş Ödemeleri İş Akış SüreciTAŞINIR İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ:

30- Satınalma Yolu İl Malzeme Girişi İş Akış Süreci

31- Devir Yolu İle Malzeme Girişi İş Akış Süreci

32- Devir Yolu İle Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

33- Bağış ve Hibe Yoluyla Edinilen Taşınırların Kaydı İşlemleri İş Akış Süreci

34- Tüketim İle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

35- Taşınır Teslim İş Akış Süreci

36- Taşınırların Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

37- Taşınırların Yok Olması Nedeni İle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

38-Taşınırların Hurdaya Ayrılma İşlemleri İş Akış SüreciBÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ:

39- Teminat Mektubu İşlemleri İş Akış Süreci

40-Taahhüt Dosyası Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci