PSİKOSOSYAL DANIŞMANLIK ve REHBERLİK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Hakkında
Birimimiz 2547 Sayılı YÖK Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca, Sağlık, Kültür, ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde beden ve ruh sağlığının korunması amacıyla faaliyete geçmiştir.
Psikososyal Danışmanlık Birimi, öğrencilerin psikolojik durumu, aile ve sosyal bağları, çevresini de hedefleyerek, kişilerin ve toplumun değerlerine saygılı, bağımsızlıklarının, bütünlüklerinin ve kendi kendine baş etme mekanizmalarının tanındığı bir tutum izleyerek, sorunlarının çözümü konusunda beceriler geliştirmek için alanında uzman akademik personel tarafından görüşmeler şeklinde yapılarak öğrencilere danışmanlık ve eğitim hizmeti verir. Bunun yanında akademik ve idari personel veya tüm üniversite çalışanları için fiziksel veya psikolojik tehlike yaratan durumlara müdahale etme yetkisini saklı tutan bir birim olarak tanımlanabilir.
Psikososyal Danışmanlık Birimi, depresyon, stres, kaygı, baş etme, uyum ve iletişim problemleri, okul, aile, arkadaş ve karşı cinsle sorunlar, sınav kaygısı, yalnızlık, gelişim dönemi sorunları, ikilemler ve zor kararlar gibi birçok konuda grup çalışmaları, eğitim ve seminerler düzenlemekte, koruyucu ve önleyici bir ruh sağlığı hizmeti kapsamında psikoeğitim metinleri (broşür, rehber ve bültenler) hazırlamakta ve bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir
Birimimiz randevu sistemiyle çalışmaktadır. Birimimizde verilen tüm hizmetler ücretsizdir ve sadece Karabük Üniversitesi öğrencilerine yöneliktir.
 
Görüşme Günleri:

Hafta İçi : 09:00 - 17:00

Başvuru formu için tıklayınız!

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Birim Akademik Danışmanı: Prof. Dr. İsmail AK
Birim Koordinatörü: Araştırma Görevlisi Hasan BATMAZ
Birim Memuru:  Derya Erdoğan
Tel: 0 370 418 94 94  Dahili: 9494
E-posta: pdk@karabuk.edu.tr
Kılavuzlar Köyü Öte Karşı karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Öğrenci İşleri Merkezi Kat :1 

GİZLİLİK
✓Görüşmelerden edinilen kişi ve/veya kuruma ait her türlü bilgi, değerlendirme, görsel ya da sesli kayıt ve yazılı metinler danışman tarafından koruma altında tutulur. Danışman, hizmet verdiği kişilerin sesini ve/veya görüntüsünü kaydetmeden önce izin almakla yükümlüdür.
✓Danışman, elde ettiği gizli tutulması gereken bilgileri, gerekirse; isim ve ayrıntıları saklı tutarak, sadece bilimsel, yasal ya da profesyonel amaçlar için profesyonel kişilerle paylaşır. Danışman yazılı ve sözlü raporda, sadece iletişimin amacına uygun ve gerekli bilgiyi vermekle yetinir.
✓Danışman kişiye özgü özel bilgileri ancak o kişinin iznini aldıktan sonra ilgili yetkililere verebilir.
✓Gizlilik ilkesinin göz ardı edildiği durumlar ise şunlardır:
- Hizmet verilenin kendine, danışmana ve diğer insanlara yönelik bir zarar vermiş ve/veya verecek olma durumu söz konusu ise.
- Hizmet alanın, 18 yaş altı çocuk veya ergen olduğu, cezai ehliyeti olmayan yaşlı veya özürlü olduğu her türlü kötüye kullanım durumlarında.
 
Bireysel Danışmanlık Görüşmesi Hizmeti Genel İlkeleri
** Bireysel psikolojik danışma hizmetinden sadece Karabük Üniversitesi’ne kayıtlı olan öğrenciler yararlanabilmektedir.
**Bireysel görüşme için başvurular e-posta yoluyla ya da merkeze şahsen başvurularak gerekli formun (Online randevu Formu) doldurulması şeklinde yapılabilir. Danışanlar, ön-görüşme randevusu için uygun gün ve saatlerini mutlaka belirtmelidirler.
**Bireysel danışma hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz öncelikle ön görüşmeye alınırlar. Ön görüşme başvuruyu en yakın zamanda alabilecek uzman ile gerçekleştirilir. Normal koşullarda, süregelen bireysel görüşmeler, ön-görüşmeyi yapan uzman ile devam eder.
**Ön görüşmede danışanın Psikososyal Danışmanlık Birimi’nden hizmet alıp almayacağı ya da ne tür bir hizmetten daha çok yararlanacağı ve görüşme gün ve saati karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak şekilde belirlenir. Karşılıklı değerlendirme sonucunda, uygun görüldüğü takdirde, danışan başka bir uzmana ya da birime/kuruma yönlendirilebilir.
**Ön görüşme ya da bireysel görüşme randevuları dolu olduğu takdirde, danışanlar bekleme listesine alınır.
**Acil durumlarda, danışanın bunu özel olarak bildirmesi koşuluyla bekleme listesine yönlendirme dışında yeni bir düzenleme yapılabilir. Acil bildirisinin uygunsuz yapıldığı durumlarda, danışanın başvurusu normal koşullardaki gibi bekleme listesine yönlendirilir.
**Uzmanların doğrudan kendilerine herhangi bir yolla yapılan başvurular kabul edilmez. Bu başvurular, Psikososyal Danışmanlık Birimi’nin bekleme listesine yönlendirilir.
**Danışan, Psikososyal Destek Birimi’ndeki uzmanlardan biriyle görüşmeyi özellikle tercih ediyorsa, bu tercihini ön-görüşme esnasında mutlaka belirtmelidir. Bu tercih, ön-görüşme yapılan uzmanla birlikte değerlendirilir.
**Bireysel görüşmeler haftada 1 gün ve 45-50 dakika sürecek şekilde planlanır.
 **Randevusuna gelemeyecek danışanlar, bu durumu en az 1 gün önceden ilgili uzmana haber vermelidir.
 **Randevusuna üst üste iki kez haber vermeden gelmeyen danışan, kendisi için ayrılmış görüşme gün ve saatini kaybeder. Sonrasında, bireysel görüşme randevusu almak için yeniden başvuru yapar ve yeniden bekleme listesine yönlendirilir.
**Uzmanlardan, belirlenmiş bireysel görüşme saatlerinin dışında ek zaman talep edilemez.
**Danışanlardan kaynaklanan görüşmeye geç gelme durumlarında,
Gecikme süresi ilk 20 dakikaya aşmıyorsa, bireysel görüşme, geriye kalan süre kadar devam eder.
Gecikme süresi ilk 20 dakikayı aştığı takdirde bireysel görüşme otomatik olarak iptal edilir.
Bireysel görüşme süresinin uzatılması hiçbir koşulda talep edilemez.
 **Uzmandan kaynaklanan gecikmeler, gecikme nedenine bağlı olarak, uygun şekilde telafi edilir.
 **Danışanlar, bir eğitim-öğretim yılı içinde Psikososyal Danışmanlık Birimi’nden en fazla 15 bireysel görüşme alabilirler. 
 
Uluslararası Öğrenciler İçin
Dil yeterliliği sağlayan uluslararası öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Bu öğrencilerden Türkçe yeterliliği olanların, TÖMER’in sağladığı Orta Seviye Türkçe belgeleri getirmeleri yeterlidir.
 
Hizmetlerimiz
1. Bireysel Danışmanlık
Destek talebinde bulunan öğrencilerimize yaklaşımımız ruh sağlığı ve bütünlüğünü koruma yönündedir. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerimizde, danışanın iç ve dış kaynaklarını fark etmesi sağlanarak, problemleri ile ilgili sürekli bir iyileşme hali amaçlanmaktadır.
2. Grup Danışmanlığı
Grup danışmanlığı, yaşanan güçlükleri benzer sorunlar yaşayan diğer öğrencilerle birlikte aşma fırsatı sağlar. Grup çalışmalarının diğer sosyal ortamlardan en önemli farkı, kişinin kendisini en iyi şekilde ifade edebilmesi için güvenli bir çerçeve sağlamasıdır. Açılması istenen grup konu önerilerinizi pdk@karabuk.edu.tr adresine e-posta olarak gönderiniz.
3. Seminerler
Seminerler öğrencilerin sıklıkla yaşadıkları problemler ve çözüm yolları hakkında düzenlenir. Akademik, mesleki ve sosyal yaşantılarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri destekleyen çalışmalardır.
4. Psikoeğitim
Bu destek, öğrencinin ve yakınlarının içinde bulunduğu durum (psikiyatrik rahatsızlık, uyum problemleri vb.) ile ilgili farkındalık sağlanması ve bilgi eksikliğini giderme amacına yöneliktir. Bu amaçla, eğitim kitapçıkları, powerpoint sunumları kullanılabilir. Aynı zamanda öğrenci ve yakınlarının doğru yardım kaynaklarına uygun şekilde yönlendirilmesini kapsar. Öğrencinin iyilik halinin sağlanması ve devamı için, kimi zaman aileler veya yurt personeli de doğru kaynaklardan bilgilendirmesi gerekir.

Psikososyal Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönergesine ulaşmak için tıklayınız!