Kültür Hizmetleri
 
  • Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda öğrenci kulüplerine ilişkin her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlamak.
  • Üniversite birimlerinden gelen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili talepleri değerlendirmek.
  • Kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin salon tahsislerinin yapılarak programın takibinin sağlanması.
  • Kültürel faaliyetlerle ilgili günlük yazışmaların yapılmasını, takip edilmesini, dosyalanmasını sağlamak.
  • Öğrenci kulüp ve topluluklarının kültürel veya sanatsal faaliyetlerine ilişkin kapalı ve açık alanlarda açılması uygun görülen her türlü stant, sergi vb. ilgili izin yazılarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.
  • Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen açılış törenleri, mezuniyet törenleri, bahar şenlikleri vb. organizasyonların planlamasının yapılarak her türlü iş ve işleminin takibinin sağlanması.       
  • Öğrenci kulüp ve topluluklarının katılım sağladığı fuar, yarışma, müsabaka vb. organizasyonların iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
  • Karabük ili ve çevre illerdeki liselerin üniversitemize gerçekleştirdiği üniversite tanıtım gezilerinin planlamasının yapılarak misafir okul öğrencilerine gezileri sırasında eşlik etmek.
  • Mezunlar Birliği'nin iş ve işlemlerinin takibinin yapılması.

Salon Adı
 
Bulunduğu Birim Adı Kapasite M2
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Teknoloji Fakültesi 352 576
Hamit ÇEPNİ Konferans Salonu Mühendislik Fakültesi 443 540
Tıp Fakültesi Konferans Salonu Tıp  Fakültesi 154 220
Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi 100  -
TOPLAM   1049 1455


                               15 TEMMUZ ŞEHİTLER KONFERANS SALONU                                     HAMİT ÇEPNİ KONFERANS SALONU


                                 TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU


Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu