DEĞERLER EĞİTİMİ KULÜBÜ
HAKKIMIZDA

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.

AMAÇLAR
 
1.      Birey ve toplum ölçeğinde sahip olunması ve korunması amaçlanan temel değerler konusunda farkındalığı artırıcı eğitim ve faaliyetlerde bulunmak,
2.      Üye ve hedef kitlesine “değerler ile yaşamayı” önceleyen bir hayat görüşü ve bakış açısı kazandırmak,
3.      Değerler eğitimi çerçevesinde ihtiyaç, beklenti ve eğilimleri tespit edici anket ve araştırmalar yapmak,
4.      Ders dışı saatlerde, değerler eğitimi almak isteyenlere programlı etkinliklerle bu imkânı sunmak,
5.      Karabük Üniversitesi öğrencileri yanında imkânlar elverdiği ölçüde ilimizde, ülkemizde ve uluslararası ölçekte Değerler Eğitimi alanında ihtiyaç analizi ve durum tespiti yapmak, yapılabilecek faaliyetleri araştırmak, yapılan faaliyetlere ortak olmak, destek vermek ve proje geliştirmek.

 
 FAALİYET ALANLARI
 
1.      Değerler eğitimi alanında başta üyelerimiz ve üniversite öğrencileri olmak üzere eğitim hizmeti verilmesi düşünülen hedef kitleye uygun anket hazırlamak ve uygulamak suretiyle değerler konusundaki farkındalık ve değerleri yaşama durumlarını tespit etmek,
2.      Birey ve toplum temelinde değerlerin kazanılması konusunda çalışmalar yapmak,
3.      Birey ve toplum temelinde değerlerin kaybedilmesine sebep olan unsurların tespit edilmesine yönelik araştırmalar yapmak,
4.      Değerler eğitimi amacına hizmet eden yerli ve yabancı eser, makale, tez, belgesel vb. materyaller kullanılarak düzenli periyotlarda okuma programı, seminer, atölye çalışması, konferans, sunum, yarışma vb. faaliyetler yapmak,
5.      Değerler eğitimi amacına hizmet edecek gezi ve ziyaretlerde bulunmak, (Huzurevi, hastane, sevgi evleri, fakir ve kimsesiz aileler vb.)
6.      Görüldüğünde değerleri hatırlatıcı ve telkin edici sabit veya geçici köşe, fotoğraf, resim, müzik, heykel, stant, sembol, ekranlı pano vb. hazırlamak ve güncellemek.
7.      Yapılan faaliyetlerin etkilerini ve neticelerini ölçmeye yönelik çalışmalar yaparak etkili olan faaliyetleri artırmak, aksayan yönleri geliştirmeye çalışmak. 

KULÜP TÜZÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ..!


Kulübe UBYS Sisteminden üyelik gerçekleştirebilirsiniz.