KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI
13 Ekim 2022 gününde yapılan mülakatlar sonucunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin isim listesi ve komisyon kararı ekte sunulmuştur.