KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM SONUÇLARI
27 Eylül 2018 Perşembe günü yapılan mülakatlar sonucunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin isim listesi ve komisyon kararı ekte sunulmuştur.