YEMEKHANE

ήέKAYET - ΦNERέ VE MEMNUNέYET BέLDέRέM FORMU

 

 

    Tarih:  …../……/2012

 

BέZ KARABάK άNέVERSέTELέLER,

                  άniversitemiz yemekhanesine hoώgeldiniz. Lόtfen bu formu doldurarak, yemekhanemiz hizmetleri hakkύndaki; ώikayet, φneri ve memnuniyetinizi bildiriniz. Doldurduπunuz bu formlar sizlere daha iyi hizmet vermek amacύyla titizlikle incelenecektir.

Φnerileriniz                     :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ήikayetleriniz                  :………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Memnuniyetleriniz       :………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

έletiώim Bilgileriniz         :………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                       SAΠLIK KάLTάR VE SPOR DAέRE BAήKANLIΠI