ORGANİZASYON
     Kariyer Geliştirme Ofisi Rektörlük Makamının onayı ile görevlendirilen öğretim üyesi tarafından koordine edilir. Sekretarya hizmetleri ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.