AMAÇ
Kuruluş Amacı

     Küreselleşme ile beraber dünyanın küçük bir köye dönüşerek sürekli olarak değişmesi, meslek alanlarının da bu değişime paralel olarak çeşitlenmesi ve uzmanlaşmanın önem kazandığı günümüzde kariyer geliştirme ve planlama büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Kariyer Geliştirme Ofisinin amacı, öğrencilerine mezuniyet sonrası iş yaşamlarında başarı sağlamak için günümüz beklentileri doğrultusunda hangi becerilerini geliştirmeleri gerektiği, gelecekle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli kariyer planlamaları yapmaları ve bu hedefleri başarabilmeleri noktasında yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde ofis, Üniversitemiz öğrencilerine kişilik tanıma, ilgi alanlarının belirlenmesi, hedeflerin saptanması, iş hayatı ile ilgili sektör/kurum tanıma, kariyer geliştirme, iş hayatına hazırlama ve karar verme gibi konularda danışmanlık yapmayı hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Karabük Üniversitesindeki her seviyedeki akademik birimleri, idari birimleri, öğrenci kulüpleri, grupları, öğrenci konseyi, mezunlarla ilgili sivil toplum örgüleri ve diğer tüm paydaşlarla koordinasyon sağlamaktır. Bu kapsamda Üniversitenin kısa, orta ve uzun vadeli plan, proje,  strateji ve performans göstergelerini hazırlamak ve uygulamasını koordine etmektir.