İHALE İLANI
Üniversitemiz bünyesinde bulunan alanların ekte sunulan İhale İlan Kriterleri’nde belirtildiği gibi belirlenen hizmetler sunulmak üzere, bir yüklenicinin uhdesinde kalacak şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüyle kiralama amacıyla 15 Ocak 2018 tarihinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır. İhale ayrıntıları için tıklayınız..!