YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
01.01.2018 - 30.06.2020 (30 ay) yılları arasını kapsamak üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacak olan yemek hizmeti alımının teknik şartnamesi için tıklayınız.