KANTİN FİYAT LİSTESİ
Üniversitemiz  kantin  ve  çay  ocağı  alanlarında  satılan  ürünlerin  piyasa rayiç fiyatlarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Fiyat  Tespit  Komisyonu  tarafından  gerekli  araştırmalar yapılarak Üniversitemiz  kantin  ve  çay ocağı  alanlarında  uygulanacak  fiyatlara  esas  olmak üzere  tespit  edilen  ekteki  ürün  fiyatları  19/12/  2016 tarihinden  itibaren  uygulanmak  üzere Başkanlığımızın  13.12.2016  tarih  ve  361291  sayılı  yazısı ile  Rektörlük Makamınca onaylanmıştır. 

Fiyat Listesi için Tıklayınız!