İHALE İLANI
Üniversitemiz Sosyal Yaşam Merkezinde İhale İlan Kriterleri metninde belirtilen hizmetin sunulabilmesi için belirlenen alanın bir yüklenicinin uhdesinde kalacak şekilde kiralamak amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüyle 05 Nisan 2018 tarihinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır. İhale İlan Kriterleri İçin Tıklayınız..!